Matälskaren har flyttat till Taffel.se. Uppdatera dina bokmärken och häng med!

söndag, juni 03, 2007

Homoäktenskap? Ja tack!

Jag har försökt hålla mig. Men. Ibland måste man bara få konstatera att dumheten ständigt sticker upp sitt fula tryne. Avdankade politiker anser att biologin avgör att homosexuella inte ska få ingå äktenskap.
Den [franska utredningen] slår istället fast att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion. Därmed måste följaktligen äktenskapet avse en relation mellan två personer av olika kön - detta som ett biologiskt faktum samt som en förpliktelse för både mamman och pappan.

Jaha, enligt detta stolliga resonemang ska de som inte kan få barn alltså inte få gifta sig? Och framföra allt inte de onaturliga människor som av olika skäl inte vill ha barn. Pensionärer som finner varandra sent i livet? Det finns en massa skäl till att två älskande inte kan få barn med varandra. Att de tillhör samma kön är bara en av många orsaker.
Och detta ständiga hänvisande till "barnets bästa". Med tanke på att barnaga är tillåten i Frankrike så kanske vi inte osjälvständigt ska apa efter fransmännen.
Varför vågar ni inte säga som det är: det är inte biologin som talar mot en jämlik äktenskapslag. Det är religionen. Eller rättare sagt: gamla förstockade värderingar med sitt ursprung i religionen.

Etiketter: , ,

43 kommentarer:

Anonymous Hanna sa...

åh Lisa, jag brukar inte kommentera din blogg men det här var precis vad jag tänkte så jag måste bara hålla med dig =) jag blev så förbannad när jag hörde det här!!

du är en fantastisk inspirationskälla med kloka tankar om det mesta, keep up!

19:14  
Anonymous Bengt sa...

Bland homos råder ofta missuppfattningen att dagens äktenskapslag är “diskriminerande”. Hur är den tolkingen över huvud taget möjlig? Ett äktenskap är ju per definition en parbildning mellan en kvinna och en man. Det är den självklara tolkningen sedan tusentals år och över hela världen.

Bara en kvinna och en man kan ge upphov till barn. Och de har en självklar rätt till sina föräldrar, i enlighet med FN: Barnkonvention. Men två män eller två kvinnor i parrelationer kan med hänsyn till barnens rättigheter inte ha “rätt” till barnen.

För ett antal år sedan kämpade RFSL och den övriga homolobbyn starkt för att få partnerskapslagen. Men den kampen var tydligen inte nog. Nu vill homorörelsen ytterligare flytta fram positionerna genom att vända upp och ner på själva begreppet äktenskap.

Var inte partnerskapslagen tillräcklig i sig? Eller krävs det nödvändigtvis ett “äktenskap” för att homoförhållanden ska framstå som ännu mer “normala” och normgivande?

Hur som helst har vår nuvarande äktenskapslag inte ett dyft att göra med “negativ särlagstiftning” för homosexuella. Detta faktum är i alla fall uppenbart för de flesta. Äktenskapslagen är inte mer “diskriminerande” mot homos än det är att vägra kalla en apelsin för citron.


För att bredda dina kunskaper och perspektiv vill jag gärna dela med mig av en mycket skarp och tänkvärd krönika av Per Landgren:

“Äktenskap är inte ett nytt ord
Äktenskapet kan heller inte vara könsneutralt, lika lite som en gynmottagning eller en ungkarlsklubb.

Med klara definitioner kan vi lösa många problem och enas om mycket. Grumliga resonemang och dålig argumentering avslöjas lätt.

Om någon kommer på någon ny bokstavskombination, finns en stor frihet att bestämma vad det nya ordet ska betyda. På samma sätt kan en ny företeelse beskrivas med ett nytt ord. Det kallas för en stipulativ definition, vilket betyder att någon helt enkelt bestämmer det nya ordets betydelse. Med en lexikal definition presenteras den betydelse som ett ord redan har och med en preciserande definition skingras oklarhet.

Ordet ”äktenskap” är inte något nytt ord. Det är en social institution som över hela världen sedan årtusenden är sanktionerad i seder och lagstiftning och som har motsvarande beteckningar med ofta samma bestämda innebörd.

En lexikal definition får vi av Nationalencyklopedin: ”En i särskilda former ingången förbindelse mellan en man och en kvinna.” En preciserande definition i vår kulturkrets kan vara att äktenskap är ”en av lagar och seder sanktionerad och prioriterad levnadsform mellan en man och en kvinna med syftet att bilda familj.”

En sådan definition motsägs inte av att en del äkta par av sekundära skäl, till exempel medicinska eller av ålder inte kan få barn. I grunden är äktenskapet mellan man och hustru en reproducerande enhet. Ordets betydelse i svenskan är fixerat sedan närmare tusen år.

En statlig enmansutredare, Hans Regner, har nu föreslagit att ordet äktenskap i svensk lagstiftning ska tvingas på en annan betydelse. Han föreslår att partnerskapslagen upphävs och att äktenskap enligt förslagets portalparagraf ska kunna ingås ”mellan en kvinna och en man, mellan två kvinnor eller mellan två män.”

Problemet är att bara att ordet ’äktenskap’ redan har en lexikalisk definition och preciserad betydelse i såväl vår rättsliga tradition som i vår kultur. FN slår fast rätten för ”fullvuxna män och kvinnor” att ingå äktenskap och bilda familj.”
I detta ligger den reproduktiva förmågan, vilken efter vigsel leder till familj, som i sin tur sägs vara den grundläggande enheten i samhället.

Det finns en bra metod att ”definiera”. Vi har tillämpat den sedan Aristoteles. Det är att skilja på olika slag efter deras karaktäristiska skillnader. En banan och ett äpple är frukter, men ett äpple är inte en banan. På samma sätt är äktenskap och partnerskap - som var ett nytt begrepp 1994 - olika samlevnadsformer, men partnerskap är inte äktenskap.

Den karaktäristiska skillnaden är könstillhörigheten i paren och därmed också den reproduktiva förmågan. Sådan är verkligheten. Den förhåller man sig till. Det är lika lite diskriminering som att män inte får vara kvinnor eller tvärtom.

Därför är inte äktenskap diskriminerande. Det kan heller inte vara könsneutralt, lika lite som en gynmottagning eller en ungkarlsklubb. Såvida man nu inte vill göra våld mot språket, mot vår kultur och mot verkligheten.

I lag kan man ju kalla även banan för äpple, men det borde inte vara politiskt korrekt att gå emot verkligheten.
PER LANDGREN, FIL. LIC., TIDIGARE RIKSDAGSLEDAMOT FÖR KD, HAR ARBETAT MED EKONOMI OCH MEDICINSK ETIK I PARTIET.”
http://www.tronsvarld.se/Article.aspx?articleId=133078

Läs gärna mer här:
http://daveblogg.blogspot.com/search/label/Homosexualitet
http://robsten.blogspot.com/2007/06/flosklernas-okrnte-drottning.html

19:17  
Blogger Lisa sa...

Hej Bengt! Du har lyckats använda en hemsk massa ord utan att överhuvudtaget angripa kärnargumentet i mitt inlägg.
Lite imponerande!
Jag passar vänligt på att bredda ditt perspektiv och ditt kunnande lite genom att tipsa om hur man lägger in länkar.

Här lär du dig hur man lägger in länkar.

PS. Det var ett fint sätt att säga att man inte klipper in långa citat av andra. Krönikan är nämligen upphovsrättsskyddad.
Lag och ordning är ju viktiga saker, eller hur?

19:40  
Anonymous Björn sa...

Bängt: Ingen som är läskunnig och har läst fler böcker än Bibel boken kan tyda meningen i ditt budskap som annat än:

"stackars lilla Bängt som bara är en liten ynklig kristen som inte få hata bara några av mina medmänniskor, åtminstonde bara lite :-)"

och Bängt: Alla som bemöter dina argument måste ju givetvis vara KRISTOFOBER :-)

Tillåt mig att feting skratta och gråta om vartannat. Jag tycker synd om dig och din begränsade bild av din omvärld.

Mitt tips: Se en film eller läs en bok eller två (Bibeln och Uffe Ekmans propaganda utesluten)

Det om något skulle bli din frälsning.

Välkommen till Världen Bängt!

20:51  
Anonymous Bengt sa...

Björn, välkommen själv till världen. En bra början på det livet är att börja stava namn rätt.

"Kristofober"? Det var du som sa det.

21:00  
Anonymous Bengt sa...

Lisa, enligt min uppfattning faller "kärnargumentet" i ditt inlägg ganska platt till marken av min (och Per Landgrens) kritik. Det förstår du säkert om du läser och begrundar texten ordentligt och med öppna ögon.

För övrigt förstår jag inte ditt påstående om "gamla förstockade värderingar med sitt ursprung i religionen". Gör du det inte lite lätt för dig här? Är möjligen kristna värderingar och kyrkan som ett rött skynke för dig? Det förefaller så.

Alla styrs vi av olika uppfattningar, ideologier, trosuppfattningar och livsåskådningar. Ingen är "neutral" i ordets absoluta bemärkelse. Därför kan jag med minst samma rätt kalla dig "förstockad".

21:01  
Anonymous Björn sa...

Ok, du stavar ditt namn Bengt med E.

Jag uppmärksammade inte och beklagar.

Kanske kan bero på att jag till min e-post det senaste dygnet efter mina inlägg här på DN fått emotta över 100 st email från signaturen "Bängt" bland annat som innehållit allt från ordalag som:

-Brinn ditt äckliga homo, vi hatar dig!

-Jesus dog inte på korset för dig din jävel

-Äckel kommunist- DÖÖÖ!

-Lämna familjerna ifred era svin. Måtte Gud döma er hårt!

etc.

Jag fick av den anledningen namnet Bängt med just Ä på minnet och måste jobba med mig själv för att tvätta bort. Jag vill inte döma någon nämligen och har inte förutfattade meningar om andra.

Men rätt ska ju vara rätt och du är Bengt med E och har all rätt att vara det.

Och visst får du styras av som du säger "trosuppfattningar, livsåskådningar, ideologier, fantasier"

Be my guest.

Men när din åskådning innebär att du vill förminska mitt liv, min kärlek min person då tänker jag inte sitta tyst. Så enkelt är de Bengt med E.

Jag kommer inte vara tyst.

21:16  
Blogger Lisa sa...

Bengt, mitt resonemang faller inte ett dugg till marken eftersom du bara upprepar det jag invänder emot.

Hur vi ska definiera ordet äktenskap idag (vilket du diskuterar) är faktiskt en annan fråga. Varsågod här har du min åsikt: För mig får gärna begreppet omdefinieras som så många andra begrepp omdefinierats. Ord är näppeligen manifestationer oomkullrunkeliga platonska idéer. Språket lever, utvecklas och är vad vi gör det till. Betydelseglidningar och omdefinitioner är varekn ovanligt eller förkastligt. Sålunda har ordet demokrati kommit att omfatta kvinnlig rösträtt och lika rösträtt. Något som hade varit omöjligt om man hade bestämt sig en gång för alla hur demokrati skulle se ut. Yrket präst har omdefinierats till att omfatta kvinnor.
Om det enligt din definition är förstockat att se människan och kärleken snarare än könet och konventionen så går jag gladeligen med på att kallas förstockad av dig. Faktum är att jag tar det som en charmant komplimang. Nu tänker jag ägna min tid åt min familj i stället för att diskutera med anonyma.

21:52  
Blogger Jessika sa...

Som socialantropolog har jag uppfattningen att äktenskap inte är mer än en social ritual. Att dra in biologi i alltihop är modernt och så hänvisar man till att svanar, pingviner, småapor mitt i exotisk regnskog är tvåsamma hela livet och att det i sin tur innebär att den ideala mänskliga tvåsamheten är man och kvinna. Det har varit särskilt modernt med populärvetenskapliga artiklar som jämför människor med djur i termer av beteende.

I en del kulturer räknas släktskap annorlunda än här, kongsangvinitet som vi skulle se det definieras annorlunda. Andra än den biologiska mamman tar hand om ett barn och sociala roller i stort definieras olika. Allt fungerar ändå.

Jag kan inte få barn, alltså behöver jag inte/ska jag inte ha rätt att gifta mig. Alla som kan få barn men som inte nödvändigtvis är lämpade att ha barn ska göra det och de som är lämpade att ha barn ska inte få gifta sig. Det är inte biologi som gör en bra familj, eller bra föräldrar. Utan kärlek, alla som vill gifta sig ska få göra det, men det är inte giftermål som avgör ett bra föräldraskap. Det finns de som får barn som kaniner men som är usla föräldrar. Sen finns de de som inte får några barn och som skulle vara utmärkta föräldrar om ödet kunde hålla sin hand över dem.

De som skrev den här debattartikeln har tagit så många logiska felkliv att de inte kan ha tänkt igenom saken ordentligt. Att det dessutom kom bara några dagar efter det att en kvinna blivit nedslagen av en yxa på rfsl:s kontor i vad som rent uppenbart är ett hatbrott gör inte saken bättre.

23:36  
Anonymous TT sa...

Som ensamstående mamma till ett adopterat barn så var ju DN artikeln ett måste att läsa. Jäklars vad mycket skitsnack (min egna åsikt). Jag respekterar att alla inte tycker att jag skall få vara mamma, man har rätt till sin åsikt. MEN denna artikel var ju ett skämt. Skall alla adoptioner stoppas (även de till par)? Skall provrörsbefruktning stoppas, då det ”involverar” en tredje part (jag vet att det inte var så de menade men de skriver tredje part)? Sluta med spermiedonationer? Och upplösa alla barnlösa äktenskap?
Jaja... Tråkigt att det inte framfördes smartare argument.
Sedan borde det lagstiftas på något sätt så att de samkönade par som får barn kan bli jämställda föräldrar med eller utan äktenskap.

08:53  
Anonymous Robert sa...

Om vi upplöser alla moraliska värderingar, vad händer då? Får vi inte ett förfall av samhället och en dekadens? Om allt är tillåtet och okej, vad händer då? Ser man på den sexuella utvecklingen hos människan de senaste 50åren så undrar man ju hur det ser ut om ytterligare 50år. Frihet är bra, men frågan är om människan klarar av full sexuell frihet? Bör vi inte ha en sexuell moral som sätter en gräns? Jag kan inte se det här med äktenskapsdebatten och homoacceptansen som ett tecken på att gränserna vidgas hela tiden.

En fråga som ofta inte prioriteras är hur barnen utvecklas av att växa upp i homosexuella hem. Med två mammor eller pappor. Har inte barnet rätt till en mamma och en pappa? Visst det finns tusen olika motargument till detta i debatten, men håller dom verkligen i längden?

Jag är varken för eller emot någonting i den här debatten, men jag känner en viss oro för hur samhället förändras till att bli mer utan gränser när det gäller sexuell frihet.

Har vi inte lärt oss något av historien?

11:34  
Anonymous Robert sa...

Den här meningen tycker jag är den viktigaste ur hela artikeln.

”Detta är ett erkännande av den tusenåriga definition ordet äktenskap har och visar respekt gentemot de grupper som ser äktenskapet som något viktigare än enbart en juridisk fråga.”

Respekt är något vi borde träna på mer i detta samhälle.

”…. visar respekt gentemot de grupper som ser äktenskapet som något viktigare än enbart en juridisk fråga.”

Även om vi själva inte är religiösa så bör vi respektera de grupper som är det.

11:56  
Blogger Jessika sa...

Det finns inga som helst belägg för att den familjekonstellation som du beskriver är skadlig för ett barn eller att det ger upphov till livslång förvirring.

Homosexualitet är inte dekadens. Vi talar inte om ett uppbrott av alla moraliska principer. Det slutgiltiga målet, vilket verkar vara vad man syftar på i moraliskt indignanta artiklar såsom den här och andra, är inte darwinism. Vad som får dig att dra den slutsatsen är mer än jag förstår. Om religiositet ska respekteras så ska också andra göra det. Det finns många olika tolkningar av trosskrifter. Extremism i alla former är farlig. Att tillåta könsneutrala äktenskap är inte ett steg mot samhällets fullständiga upplösning. Alla bevis på det att så skulle vara fallet är bara spekulationer.

12:50  
Anonymous Robert sa...

Jessika sa...
”Det finns inga som helst belägg för att den familjekonstellation som du beskriver är skadlig för ett barn eller att det ger upphov till livslång förvirring.”

Hur kan du vara säker på detta? Finns det tillräckligt med forskning och undersökningar om detta?

” Homosexualitet är inte dekadens.”

Det förstår jag också, men jag ser det som en del av den totala acceptansen över människans ”okontrollerade” sexualitet. Många av oss är säkert redan avtrubbade. I dag kan man ju knappast lyssna på varken radio eller teve utan att höra ganska oseriösa samtal om både ”fitta”, ”knulla” och ”analsex” på bästa sändningstid. För att inte tala om vad man kan fiska hem på nätet.

” Extremism i alla former är farlig.”

Jag har inte talat om ”extremism”. Jag nämnde respekt vilket är omöjligt att kombinera med extremism. Eller?

13:11  
Blogger Husmodern sa...

Fasiken vad skönt att det är fler som tar upp det här ämnet när, excellent uttryckt, dumheten sticker upp sitt fula tryne. Jag vet inte hur många gånger jag har varit så agiterad och skrikit -om tio år kommer vi titta på den här psedudodebatten och skämmas!

13:32  
Anonymous Robert sa...

Husmodern:
Varför ska vi skämmas?

Att människor diskuterar och ventilerar sina värderingar och fördomar är väl inget att skämmas över? Om folk inte har en öppen diskussion kring ämnet så skulle vi ju vara till baka på 1800-talet. Om vi för en konstruktiv diskussion utan att förolämpa varandra så kan vi säkert finna ett gemensamt svar på den här svåra frågan. Att kalla argumenten för dumma leder ingen var. Kom med konstruktiva motargument så kanske vi löser problemet i kväll.

13:55  
Blogger Husmodern sa...

Robert:
För att de värderingar den artikeln står för känns som att vi faktiskt är tillbaka på 1800-talet. En öppen diskussion är bra, men det är desto sorgligare att så många människor ska tala om för andra människor vilken kärlek som räknas och vilken som inte gör det.

14:09  
Blogger M sa...

Robert: Du skriver om dekadens och moraliskt förfall. Jag undrar vad du lägger in i de orden? Jag anser inte att jag lever ett dekadent omoraliskt liv bara för att jag lever lesbiskt och för att jag vill ha samma rättigheter som heterosexuella.
Omoral för mig handlar i detta sammanhang om exempelvis våldtäkt och sexuella trakasserier. Dekadens om ett avtrubbat förhållande till människor som slit och släng-varor snarare än individer.
Sedan: att blanda in biologi i ett så icke-biologiskt sammanhang som detta är inte bara korkat det är även onödigt. Äktenskap handlar inte om biologi, som Jessica så klokt diskuterat ovan.

14:18  
Anonymous Robert sa...

Lisa du skriver:
”Och detta ständiga hänvisande till "barnets bästa". Med tanke på att barnaga är tillåten i Frankrike så kanske vi inte osjälvständigt ska apa efter fransmännen.”

Om du nu är emot våld mot barn så borde du ju också konsekvent vara emot allt våld. Hur har du det med konsumtionen av nöjesvåld? Såg du inte på actionfilmen i Lördags på teve? Hyrde du inte en film med lite glättig nöjesvåld förra månaden?

Vill inte klaga utan bara väcka tanken. Är man emot våld på ett ställe kan man inte vara för på ett annat. Eller?

14:36  
Blogger Jessika sa...

En gång i tiden ansågs cyklar särskilt farliga för kvinnor vad gällde sexualitet. Uppenbarligen cyklar kvinnor lika mycket som män idag.

14:54  
Anonymous Robert sa...

Husmodern:
Visst är det så att all kärlek räknas, men det är ju inte bara det frågan handlar om. Focus ligger ju på barnens bästa. Visst kan ett man-man eller kvinna-kvinna förhållande ge barnet trygghet och kärlek. Det lagstiftningen vill är ju att trygga barnets rättigheter till att få veta sina biologiska föräldrar och med detta få både juridisk och en social trygghet.

Du får ju hålla med om att det blir ett systemfel om barnet ska växa upp utan den ena biologiska föräldern? Vid varje homo förhållande är det ju nödvändigt att ”lura” den naturliga fortplantningen. Precis som man gör vid annan konstgjord befruktning där inte ett hetero par kan få barn.

Frågan man kan ställa sig är. Har inte alla barn rätt att få veta sina biologiska föräldrar? Hur mår barn som inte vet sitt ursprung?

14:54  
Anonymous Robert sa...

Till m:
Självklart tycker jag som du att homosexuella, lesbiska och vad nu all kallas, att ni ska ha lika mycket respekt som alla andra människor. Så länge de inte skadar någon annan. Jag menar som exempel att pedofili är ju inget som kan komma att accepteras eller andra avarter av sexualitet.

Dekadens och moraliskt förfall är för mig när vi människor blir mer toleranta för sånt som inte är bra. Ditt exempel är bra. För mig är dekadensen också när människor hela tiden söker efter upplevelser för att tillfredställa sig. Samhället utvecklas hela tiden mot att bli mer sexfixerat och passerar hela tiden nya gränser. Mycket tack vare media och reklam. Vad får dig att bli chockad idag? Hårdporr på bästa sändningstid? Knappast! Kanske någon moraltant ringer och klagar, men knappast någon ur den yngre generationen.

Att göra barn är väl väldigt biologiskt, eller missade jag något på biologilektionen i skolan.

15:13  
Anonymous Robert sa...

Jessika:
Har läst att det är mannen som skadas i dag av att cykla.
Det finns speciella sadlar för män som är oroliga över sin fortplantning.

http://home.swipnet.se/isop/drabbade.htm#Cykelsadel

15:20  
Anonymous Robert sa...

Om ni tar det ganska så egoistiska begreppet ”föräldrarnas rätt till barn” och värderar det utifrån barnens kommande upplevelser och situationer. Beroende på vilka föräldrarna blir.

Jämför det sedan med ”barnens rätt till föräldrar” och försök se skillnaden som barnet skulle se på det.

Föräldrar bör i första hand vara de biologiska, så långt det är möjligt. Rotlöshet är ju inget positivt vi vill utsätta någon för i onödan. Rotlösa människor mår förmodligen sämre och på sikt skulle vi få en allt större befolkning som skulle må dåligt. Vilket på sikt leder till ökade problem. Visst är det kärleken som är den viktigaste ingrediensen i förhållandet, men den går ju tyvärr inte att garantera, ens i ett homo förhållande. Både rotlös och utan kärlek. Inget bra.

Det här är otroligt känsligt för alla berörda, men jag tycker att vi bör trycka mer på barnens situation än på föräldrarnas i den här frågan.

16:10  
Blogger Lisa sa...

Robert: Var vänlig och följ nätettikett och
skriv inte en lång rad långa kommentarer. Eftersom du har många och starka åsikter så råder jag dig i all vänlighet att starta en egen blogg.

16:28  
Anonymous Robert sa...

Lisa:
Du har så rätt. Nätettiketten säger "Bete dig på nätet som du beter dig i det vardagliga livet."

Visst jag är pratsam och ska nu låta någan annan få ett ord sagt. ;-)

16:41  
Anonymous Björn sa...

Snälla Robert sluta upp att vulgarisera debatten. Ni som säger er företräda de bokstavskristna har väl ingen ensamrätt på att veta vad som är bäst för barnen?

Sanningen är att ni vet att ingen håller med er i er sunkiga bild av era homosexuella medmänniskor så istället för att bara säga rakt ut vad ni tycker skaffar ni ohederliga och billiga retoriska poäng på att försöka få folk att tro att ni är dem som värnar om barn och att de som pratar lika rättigheter då blir en motpol som inte värnar om barn.

Er retorik stinker och är djupt oheredlig för vem i hela världen skulle kunna säga att man inte värnar om barnen och då måste man ju genast retoriskt vara på er sida :-)

Om ert motstånd till att homos ska få lika rätt på området äktenskap grundar sig på er bild av att äktenskap måste allstra barn så börja då med att propagandera mot upplösandet av alla befintliga barnlösa hetroäktenskap istället. Jag menar ni som värnar att äktenskapet måste vara alena barnaalstrande för att få giltighet.

Ert djupa hycklande och ert förakt mot era medmänniskor är beklagligt och uppenbart.

Dessutom det mest pajasaktiga i hela detta unkna inlägg med doft av en brun gabardin kostym i KD's ofräscha garderob är att ni för fram Frankrike som föregångsland för barnens bästa. Ett land där man fortfarande 2007 lagligt får aga sina barn.

Skäms.

21:35  
Anonymous Robert sa...

Tror inte det bara är jag som har svårt att uttrycka mina åsikter i detta forum. Kan hända att jag tog i lite och att det haltar lite här och där, men i det stora hela....

Kan upplysa dig att jag gick ur svenska kyrkan för 15 år sedan och är absolut inte kristen. Tillhör inte någon religiös rörelse alls. Men jag antar att jag hamnar i samma fack ändå. ;-)

Har du barn? Själv har jag en grabb och erfarenhet av att vara plastpappa. Har också erfarenheter från barn som inte vet vilka deras biologiska föräldrar är.

22:07  
Anonymous Robert sa...

Björn:
Vad blir nästa steg i den här rättvise-debatten? Snart hör man väl att syskon som förälskat sig i varandra vill gifta sig och ingå äktenskap. Ska vi tillåta incest då? Eftersom de ska ha samma rätt till att ”skaffa” barn så kan vi inte säga nej till det heller.

Månggifte är ju nästa trend. Då lagstiftar vi att det är okej också. En man och fyra fruar som vill adoptera. Tja varför inte?

Kul att folk har olika åsikter ibland, men tillräckligt kunde vara nog.

Tack för mig!

22:21  
Anonymous Björn sa...

Strawman- retorik Robert.

Var istället ärlig och håll dig till frågan istället för att försöka leda in debatten på annat.

Vi pratar likställande av äktenskap, juridiskt, för homos såväl som hetros.

Igen: Vulgarisera inte debatten, tack!

22:39  
Blogger Lisa sa...

Jag ber att få avsluta den här tråden. Jag tror helt enkelt att alla sagt sitt (och lite till.) Ölen är slut, lamporna tända och det är dags att gå hem.

22:48  
Blogger Lisa sa...

Det var inte för att jag är emot yttrandefrihet. Men när det börjar komma antydningar om brunskjortor och homosexualitet liknas vid incest tycker jag inte att det är särskilt konstruktivt längre.

22:54  
Anonymous Robert sa...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

23:22  
Anonymous Anonym sa...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

06:30  
Blogger Lisa sa...

En diskusson om huruvida homosexuella är lämpliga föräldrar förs bättre på andra ställen.
Det är et helt annat ämne än det jag tog upp i mitt inlägg.
Ni som vill fortsätta diskutera kan nedan lägga länkar till era egna bloggar. Där är ni värdar och avgör vilket tonfall ni vill ha.

07:47  
Anonymous Robert sa...

Björn:
Tycker du inte att jag håller mig till frågan?
Det handlar om skrotandet av äktenskapet och dess följder.
Du skriver "Vi pratar likställande av äktenskap, juridiskt, för homos såväl som hetros."
Vad tror du alla andra sexuella minoriteter kommer att kräva, när detta är genomfört? Jo, samma rättigheter. Det gör dom redan i dag, men deras röster tystas ner av olika anledning.

13:12  
Blogger M sa...

Robert.
Vilka "andra sexuella minoriteter" som kräver "samma rättigheter" syftar du på?

15:07  
Blogger Lisa sa...

Ok, Robert du har en egen blogg vad jag vet. Efterfest där för alla som inte fått nog?

15:45  
Anonymous Robert sa...

Lisa:
En blogg? Jag har fler än så. ;-)

Vid närmare eftertanke så har jag också fått nog.

Även om man styrs av sina känslor kan man skada andra på vägen.

-!-

16:32  
Blogger Callisto sa...

Etiketteringen var klockren. Är glad att så många andra reagerat på denna dyngartikel.

20:58  
Anonymous Elin sa...

"Det handlar om skrotandet av äktenskapet och desss följder"? Logik i Roberts kommentar? På samma sätt borde vi kanske inte heller låta män arbeta som sjukskötare eftersom de skrotar idén om sjuksköterskan (som ju är en biologiskt betingad företeelse?!) eller låta invandrare bo i Sverige eftersom de skrotar svenskarna!? Är det verkligen antingen/eller? Måste man nedvärdera andra för att känna sig säker på sin egen identitet?

21:50  
Blogger Mikusagi sa...

Jag trillade in hit via DN och måste säga att det var ett bra skrivet inlägg och att jag håller med :)

12:22  
Anonymous BengtdP sa...

Hej.

Man & Kvinna är den naturliga familjeenheten, tycker jag/vi.

Det är ju annars uppenbart att antingen Gud (om man är religiös) eller Darwins utvecklingslära skulle tagit fram/skapat varianter man-man kvinnan-kvinna med möjlighet att föda barn.

Här är några tänkvärda länkar:

Om sann Kärlek
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/etlfl.htm

Om falsk Kärlek
http://www.euro-tongil.org/swedish/6t3.htm

Om Darwins utvecklingslära
http://www.tparents.org/library/unification/books/evoltheo/0-Toc.htm#TableOfContents

Mvh fam. Bengt & Maarit de Paulis

Finland

10:03  

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida